English EN Deutsch DE Polski PL Українська UK

Przebieg zakupu mieszkania

Jak przebiega cały proces zakupu mieszkania?

  1. Wszystko zazwyczaj zaczyna się od pierwszej wizyty w naszym biurze deweloperskim przy ulicy Podwale 2/1 w Łańcucie.

To właśnie tutaj przedstawimy Państwu dostępną ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Za pomocą wizualizacji 3D przybliżymy dokładne położenie, a także wygląd oferowanego mieszkania. Bez obaw, nasz zespół biura sprzedaży doradzi w sprawie wyboru idealnego lokalu oraz odpowie na wszelkie pytania.

  1. Po dokonaniu wyboru mieszkania w Łańcucie przejdziemy do podpisania umowy rezerwacyjnej. 

Umowa rezerwacyjna to potwierdzenie woli zakupu mieszkania zarówno dla Państwa jak i dla nas. Oznacza też czasowe wycofanie przez nas oferty sprzedaży tego mieszkania dla innych Klientów. Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej są Państwo zobowiązani w ciągu 7 dni roboczych uiścić opłatę rezerwacyjną na podane w umowie konto bankowe.

  1. Po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej przejdziemy do podpisania umowy deweloperskiej.

Zawarcie umowy deweloperskiej odbywa się w formie aktu notarialnego.

  • Termin zawarcia umowy deweloperskiej ustalamy wspólnie. Jeżeli planują Państwo wziąć kredyt na mieszkanie, pozostawiamy Państwu miesiąc na załatwienie formalności związanych z uzyskaniem kredytu. Po upływie tego terminu następuje podpisanie umowy deweloperskiej. Jeśli natomiast dysponują Państwo gotówką, umowę deweloperską podpisujemy do 2 tygodni od podpisania umowy rezerwacyjnej.
  • Płatności za wybrane mieszkanie w Łańcucie rozłożone są na kilka transz, które wpłacają Państwo na specjalnie utworzone dla Państwa subkonto.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – deweloper ma obowiązek uruchomić dla każdego Klienta w banku specjalne subkonto, które pozwala na bezpieczne wpłaty. Wpłaty dokonywane będą w ustalonym w harmonogramie płatności terminie, a wypłata zdeponowanych środków nastąpi zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej.

Poszczególne transze wypłacane będą deweloperowi dopiero po oddaniu kolejnych etapów inwestycji. Bank przeprowadzi inspekcję inwestycji, sprawdzi stan zaawansowania wykonania poszczególnych etapów i dopiero po odbiorze danego etapu pieniądze z Państwa subkonta będą mogły zostać przekazane na konto dewelopera. Istotne jest, aby  wadę zgłosić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od jej ujawnienia.

  1. Po zakończeniu inwestycji następuje oficjalny odbiór mieszkania oraz przeniesienie prawa własności.

Po ukończeniu prac nastąpi odbiór mieszkania przez Klienta, podczas którego sporządzimy obustronny protokół zdawczo-odbiorczy. Po odbiorze mieszkania, dokonamy przekazania Państwu prawa własności nieruchomości w postaci aktu notarialnego.