English EN Deutsch DE Polski PL Українська UK

Gwarancja i rękojmia

Gwarancja i rękojmia na mieszkania w Łańcucie od Prolan Developer

Rękojmia to odpowiedzialność dewelopera za wady oraz usterki dotyczące mieszkania. Okres rękojmi wynosi od 2 do 5 lat (w zależności od przedmiotu podlegającego rękojmi) od podpisania aktu własności nieruchomości. Jeżeli w tym czasie, w mieszkaniu wystąpi usterka, która wynika z niewłaściwie przeprowadzonych prac budowlanych lub użytych materiałów, deweloper powinien naprawić szkodę.

Wyjątkiem od odpowiedzialności dewelopera są sytuacje, kiedy Nabywca przez niewłaściwą eksploatację nieruchomości spowoduje takie wady lub jeżeli wynikną z przyczyny niezależnej od obu stron (m.in. klęski żywiołowe).

Jak zgłaszać wady?

Klient zgłasza usterkę e-mailem poprzez formularz (do pobrania poniżej) na adres biuro.prolan@gmail.com. Wraz z formularzem należy załączyć także dokumentację zdjęciową. W ciągu 14 dni usterka zostanie rozpatrzona tj. uznana bądź odrzucona.

Istotne jest, aby wadę zgłosić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od jej ujawnienia się. Jeżeli Kupujący wiedział o wystąpieniu wady i pomimo tego nie zgłosił jej deweloperowi w ciągu 3 miesięcy, deweloper ma prawo odrzucić zgłoszenie.

Poniżej znajdą Państwo formularz ułatwiający złożenie reklamacji: