Strefa klienta Prolan

Przebieg zakupu mieszkania

Pierwszy kontakt w biurze:

1. W naszym biurze przedstawimy Państwu dostępną ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Za pomocą wizualizacji 3D przybliżymy Państwu położenie i wygląd oferowanego mieszkania. Staramy się spełniać oczekiwania wszystkich Klientów dlatego nasz zespół biura sprzedaży doradzi w sprawie wyboru idealnego lokalu oraz odpowie na wszelkie pytania.
2. Po dokonaniu wyboru mieszkania przejdziemy do podpisania umowy rezerwacyjnej

  • Umowa rezerwacyjna to potwierdzenie woli zakupu mieszkania zarówno dla Państwa jak i dla nas. Oznacza też czasowe wycofanie przez nas oferty sprzedaży tego mieszkania dla innych Klientów. Po podpisaniu umowy rezerwacyjnej są Państwo zobowiązani w ciągu 7 dni roboczych uiścić opłatę rezerwacyjną na podane w umowie konto bankowe.

3. Po wniesieniu opłaty rezerwacyjnej przejdziemy do podpisania umowy deweloperskiej.

Zawarcie umowy deweloperskiej odbywa się w formie aktu notarialnego.

  • Termin zawarcia umowy deweloperskiej ustalamy wspólnie. Jeżeli planują Państwo wziąć kredyt na mieszkanie, pozostawiamy Państwu miesiąc na załatwienie formalności związanych z uzyskaniem kredytu. Po upływie tego terminu następuje podpisanie umowy deweloperskiej. Jeśli natomiast dysponują Państwo gotówką, umowę deweloperską podpisujemy do 2 tygodni od podpisania umowy rezerwacyjnej.
  • Płatności za mieszkanie rozłożone są na kilka transz, które wpłacają Państwo na specjalnie utworzone dla Państwa subkonto.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – deweloper ma obowiązek uruchomić dla każdego Klienta w banku specjalne subkonto, które pozwala na bezpieczne wpłaty. Wpłaty dokonywane będą w ustalonym w harmonogramie płatności terminie, a wypłata zdeponowanych środków nastąpi zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w umowie deweloperskiej.

Poszczególne transze wypłacane będą deweloperowi dopiero po oddaniu kolejnych etapów inwestycji. Bank przeprowadzi inspekcję inwestycji, sprawdzi stan zaawansowania wykonania poszczególnych etapów i dopiero po odbiorze danego etapu pieniądze z Państwa subkonta będą mogły zostać przekazane na konto dewelopera.

Istotne jest aby wadę zgłosić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od jej ujawnienia.

4. Po zakończeniu inwestycji nastąpi oficjalny odbiór mieszkania oraz przeniesienie prawa własności.

  • Po ukończeniu prac nastąpi odbiór mieszkania przez Klienta, podczas którego sporządzimy obustronny protokół zdawczo-odbiorczy.
  • Po odbiorze mieszkania dokonamy przekazania Państwu prawa własności nieruchomości w postaci aktu notarialnego.

Gwarancja i rękojmia

Rękojmia to odpowiedzialność dewelopera za wady oraz usterki dotyczące mieszkania. Okres rękojmi wynosi od 2 do 5 lat (w zależności od przedmiotu podlegającego rękojmi) od podpisania aktu własności nieruchomości. Jeżeli w tym czasie, w mieszkaniu wystąpi usterka, która wynika z niewłaściwie przeprowadzonych prac budowlanych lub użytych materiałów, deweloper powinien naprawić szkodę.

Wyjątkiem od odpowiedzialności dewelopera są sytuacje, kiedy Nabywca przez niewłaściwą eksploatację nieruchomości spowoduje takie wady lub jeżeli wynikną z przyczyny niezależnej od obu stron (m.in. klęski żywiołowe)

Jak zgłaszać wady?
Klient zgłasza usterkę e-mailem poprzez formularz (do pobrania poniżej) na adres biuro.prolan@gmail.com. Wraz z formularzem należy załączyć także dokumentację zdjęciową. W ciągu 14 dni usterka zostanie rozpatrzona tj. uznana bądź odrzucona.

Istotne jest aby wadę zgłosić w terminie najpóźniej 3 miesięcy od jej ujawnienia się. Jeżeli Kupujący wiedział o wystąpieniu wady i pomimo tego nie zgłosił jej deweloperowi w ciągu 3 miesięcy, deweloper ma prawo odrzucić zgłoszenie.

Poniżej znajdą Państwo formularz ułatwiający złożenie reklamacji:

PLIK Z FORMULARZEM

Rabaty i zniżki

Aby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom podjęliśmy współpracę z naszymi partnerami. Wspólnie przygotowaliśmy szereg udogodnień w postaci zniżek i rabatów. Grono firm podejmujących z nami współpracę stale się powiększa, dzięki czemu nasza oferta staje się coraz atrakcyjna. Poniżej prezentujemy Państwu przedsiębiorstwa, które zgodziły się na udzielenie jednorazowego rabatu na towary lub usługi dla naszych Klientów:

Wsparcie doradcy kredytowego

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w uzyskaniu kredytu, oferujemy opiekę doradcy finansowego, który przeprowadzi procedurę kredytową

Drodzy Państwo,

Podczas całego procesu jesteśmy do Państwa dyspozycji zarówno w biurze przy ul. Podwale 2/1, 37-100 Łańcut oraz pod numerami telefonów 730 712 715, 730 603 100 . Zachęcamy także do kontaktu mailowego pod adresem biuro.prolan@gmail.com. Nie spoczywamy na laurach i w dalszym ciągu pracujemy nad ulepszeniem naszej oferty tak, aby mogła sprostać Państwa oczekiwaniom.

Chętnie przyjmiemy Państwa wszelkie sugestie i uwagi, pozwoli nam to doskonalić naszą pracę i odpowiadać na Państwa oczekiwania.